Tävlingen var öppen för produkter inom sex kategorier och 56 olika klasser: bageri, bär-, frukt och grönsaker, charkuteri, fiksförädling, jästa drycker, mejeri och övriga mathantverk.

Brons till Dalarna

I Dalarna fick två stycken ta emot bronsmedaljer. Murboannas Ost fick brons för osten Frostbos Fina med motivering: ”En ost medvällagrad, balanserad textur som smälter i munnen.”

I kategorin bröd, tog Skedvi Bröd hem brons för Wintervört med motivering: ”Ett gyllene spisknäcke som vittnar om hög yrkesskicklighet.”   

Tävling och seminarier

Under de tre dagarna som tävlingen höll på kunde deltagarna även ta del av en rad olika seminarier. Under föreläsningen om mat och klimat pratade bland annat Mikaela Lindberg, forskare på SLU, om i hållbarhetsaspekter på djurhållning av livsmedelsproducerande djur inom lantbruket.

Gunnar Rundgren, småbrukare och grundare av KRAV, berättade om problematiken som finns med hur metan och lustgas omvandlas till koldioxidekvivalenter och hur djurens, och framför allt idisslarnas, klimatpåverkan på så sätt överdrivs.


Kristina Yngwe. Foto: Lovisa Svenn

Det hölls även samtal kring hur mathantverket kan värnas och utvecklas med stöd av livsmedelsstrategin där Christina Nordin, Generaldirektör Jordbruksverket, Kristina Yngwe, ordförande Miljö och jordbruksutskottet och Bodil Cornell, verksamhetsledare på Eldrimner höll i seminariet.

Där hölls samtal om hur riksdagen agerar gällande ett nytt Landsbygdsprogram.

Rekordstort intresse

Årets intresse för tävlingen i Gävleborg har också varit rekordstort och i år kom fler anmälningar in än någonsin tidigare.

– Det känns oerhört glädjande och visar på mathantverkets starka utveckling. Vi såg även i år ett stort antal anmälda företag från Gävleborg där tävlingen hölls, säger tävlingsledaren Aleksandra Ahlgren.

SM i Mathantverk har anordnats av Eldrimner sedan 1996 och tävlingsprodukterna bedömdes av en jury bestående av både experter och lekmän från olika delar av landet och från olika yrkesgrupper.

– De mathantverkare som har varit med tidigare brukar poängtera att tävlingen är ett enastående tillfälle att få återkoppling på sina produkter, både av experter och av lekmän, säger Aleksandra Ahlgren.

Under sista dagen hölls bedömningsseminarier där mathantverkarna fick en värdefull återkoppling på dina tävlingsprodukter. Juryns experter gick igenom klasserna och berättade om hur juryn arbetat med bedömningarna, hur tankegångarna gått och vad som gjort att vinnarprodukterna vann.