Helena arbetar sedan 2012 som näringslivschef på Säters kommun. Under studietiden läste hon Rättsvetarprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet och även internationell rätt vid Örebro Universitet. På Säters kommun har hon haft flera olika roller, bland annat som näringslivsutvecklare, projektkoordinator och EU-samordnare. Hon har även arbetat som ordförande för Leader Nedre Dalälven under föregående strukturfondsperiod.

- Jag ser fram emot att börja som regionchef i Dalarna och Gävleborg och tillsammans med mina nya medarbetare, styrelserna och medlemmarna runt om i regionen arbeta för att ge de gröna näringarna ännu bättre förutsättningar, säger Helena Åkerberg Hammarström.

Hon är uppväxt på lantbruk och är i dag boendes på en liten skogsfastighet i Stora Skedvi i södra Dalarna tillsammans med man och två barn. Möjligheten att fortsätta bidra till landsbygdens attraktivitet och bra förutsättningar för konkurrenskraftiga företag, nu helt med fokus på de gröna näringarna lockade Helena att söka tjänsten som regionchef.

- Jag är ödmjuk inför att rollen innebär för mig nya områden och ser nu fram emot att sätta mig in i LRFs hela verksamhet, säger Helena. 

Genom åren har hon haft ett samarbete både med LRF och med kommunens lantbruksföretagare och har god kännedom om våra medlemmars förutsättningar.

- Med Helena får vi också värdefulla kunskaper om kommunalt arbete och ett väl upparbetat nätverk i regionen som ger henne bra förutsättningar när hon nu tar sig an regionchefsjobbet, säger Mona Holmsten, avdelningschef för Medlem och Organisation.

Helena börjar på LRF den 20 februari 2020.