Både förtroendevalda och tjänstemän, omsorgsgrupper och kommungrupper har under året varit med och påverkat arbetet för att få till bättre förutsättningar för dom som lever och verkar på landsbygden inom den gröna näringen.

I början på året hölls ett möte med Trafikverket med anledning av framkomligheten av lantbrukets fordon vid riksväg 70 mot Enköping. Där hade Trafikverket valt att göra delar av sträckan till motortrafikled, trots att det utlovats annat. Efter att LRF kallat till möte tillsammans med myndigheten och berörda medlemmar kom Trafikverket fram till att beslutet varit en miss som skulle rättas till.

Under våren höll även LRF Dalarna, tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan (SV) dikes-avvattningscirklar på tre platser i länet. Cirklarna hölls i Avesta, Mora och Vansbro.

Teknisk utveckling och innovationer i lantbruket

Medlemmar önskade en föreläsning om teknisk innovation i lantbruket och i mars ordnades en träff utanför Falun. Macklean, var på plats och pratade om vad som händer på olika företag runt om i landet och i världen och vad den snabbare utvecklingen innebär.

Dataväxt lyfte vilka tekniska hjälpmedel som finns tillgängliga för lantbrukaren.

Dagen var en del av projektet, Samverkan i Matkedjan.

Stämman

På stämman, som hölls i Falun, delades tre silvernålar ut. De som fick utmärkelsen var Jonny Jones, Martin Moraeus och Michael Zachrisson. Även Sune Bergman fick ta emot sin silvernål som han tilldelades 2018.

Årets lokal-avdelning blev Äppelbo och Emelie Eriksson, från Sollerön, fick utmärkelsen Ung Växtkraft från Dalarnas Försäkringsbolag.

Av de 16 motioner som behandlades under stämman gick fyra vidare till riksförbundsstämman. Det handlade om ”Kommunikationspolicy gällande barn/ungdomar i lantbruket”,  ”Klimatssmarta drivmedel”, ”Riksintresset för friluftsliv” och två motioner om äganderätt.

Sommaren

Under maj månad fanns också LRF Dalarna med under några kosläpp runt om i länet.

När det var dags för riksförbundsstämman på Sånga Säby fanns representanter från regionstyrelsen på plats för motionsbehandling.

2019 presenterades även Dalarnas livsmedelsstrategi tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna och Region Dalarna. Under presentationen ute på Borgs Lantbruk i Gustafs bjöds ett 40-tal personer in för att ta del av det som framöver kommer bygga den regional handlingsplan.

Årets nötköttsföretag 2019 med mera

Under hösten var det åter igen dags att uppvakta Årets nötköttsföretag. Regionstyrelsen valde i år att lyfta eldsjälen, Johan Persson 28 år från Söderbärke. En lantbrukare som driver ett framgångsrikt företag som han byggt upp från grunden.

Den så kallade Köttriksdagen – som arrangeras av Sveriges Nötköttsproducenter hölls i år på galaxen i Borlänge och LRF Dalarna fanns på plats bland utställarna.

 

Efter att djurrättsaktivister blivit allt synligare i länet och lantbrukare upplevt både hot och trakasserier ordnades träffar med polismyndigheten – vid två tillfällen i Falun under 2019. Både LRF och polisen såg allvarligt på situationen och uppmanade till fortsatt dialog.

Möten med polis

En framgångsfaktor under året är styrelsen och kontorets avstämningsmöten med kommungrupperna - som hållits en gång i månaden. Kommungrupperna har berättat om lyckade möten med politiker, kontakter med kommuner om deras syn av byggnation på åkermark och dialoger kring upphandling av lokal mat.

Andra möten

LRF Dalarna har också belyst skogsfrågorna under 2019. Vi har vart involverade i det regionala skogsprogrammet och har via QA-fondpengar haft möjlighet att ordna ett antal kurser i bland annat skogsröjning. Vi har även varit med och påverkat frågor som rör äganderätt och problematiken med nyckelbiotoper