Trots att LRFs mötesplatser, inklusive stämmor, inte omfattas av förbudet mot allmänna sammankomster som regeringen beslutade om den 11 mars vidtar LRF åtgärder och tar fram rekommendationer kring sina möten.

- Upplägget för LRF Dalarna är att vi den 19 mars kommer fatta nödvändiga beslut under en digital stämma. Då det är viktigt att medlemmarna ska ha möjlighet att ta del av stämman erbjuder vi en livesändning, säger Anita Boman Daniels, regionordförande.

Hur följer jag stämman?

Livesändning kommer ske via Facebook-gruppen ”Vi är LRF Dalarna”. Du behöver då gå med i gruppen för att ta del av livesändningen. Gå då med i gruppen så fort som möjligt för att underlätta för hanteringen att bli godkänd.

Detaljerade information till berörda fullmäktigeledamöter kommer via mail under fredagen. (13/3)

För riksförbundsstämman ser upplägget ut så här: Första delen, i maj, sker digitalt. Där fattas nödvändiga beslut, framför allt om de ekonomiska räkenskaperna.

Den andra delen, där bland annat motionshanteringen ingår, skjuts upp till hösten.

Att skjuta upp hela riksförbundsstämman till hösten skulle medföra problem med lagkraven. LRF är både en ideell förening och en ekonomisk förening och det finns lagkrav om att en stämma ska hållas senast den 30 juni och att årsredovisningen ska vara inlämnad till Bolagsverket en månad senare.

Regionerna kommer att få det stöd som behövs för att kunna genomföra sina stämmor.