Våra vackra skogar och marker gör landsbygden till ett attraktivt semestermål. Men vad gäller om du får objudna gäster som inte tar hänsyn? 

- Det är bra att kommunicera tydligt, säger Björn Galant som är äganderättexpert på LRF. 

Med allemansrätten har du rätt att röra dig fritt på annans mark, men den säger också att du inte får störa eller förstöra för de som äger marken. Till LRF har indikationer från medlemmar kommit in som tyder på att intresset ökat att vistats i naturen, framför allt inom tätortsnära områden. Det har bland annat rapporterats om personer som slagit golfbollar på vallar, människor som tagit kort i rapsfält och släppt hundar i närheten av djur. 

- Många som är ute i naturen tänker inte på att en hund kan stressa djuren om man går igenom eller passerar en hage eller att man till exempel inte får korsa ett öppet fält utan att prata med bonden först, säger Björn. 

Vad kan man tänka på för att undvika olyckliga incidenter? 

- Jag tycker man kan sätta upp en tydlig men trevlig skyllt som beskriver vad man ser. Det kan vara ett fint sätt att faktiskt beskriva vår verksamhet och upplysa allmänheten om vad som finns på åkern. Exempelvis På den här åkern tillverkar vi gräs till våra djur. Om du trampar på det vi sått så växer gräset sämre.” Sen är det bra att var övertydlig så att besökarna förstår att vall är gräs osv. 

Promenad i skogen innebär mindre risk för skada på mark och grödor än om man vistas i de öppna markerna, men oavsett om man i praktiken kan tälta något dygn i skogen bör man som regel fråga markägaren ifall det är så att tältet syns från boningshuset 

Om det uppstår problem med nedskräpning eller förstörelse? 

- Man bör alltid kommunicera tydligt om vad sådant agerande har för konsekvenser för djuren (som kan få i sig farligt foder med exempelvis plastskräp i), eller att grödor som blir nedtrampade ofta ersätts med ogräs. Det är också bra att informera om att man som regel alltid bör fråga om lov innan man ger sig ut på en åker eller tältar nära boningshus på annans mark. 

Om de inte vill ge sig av från ens mark trots att man ber dem, vad gör man då? 

- Första ska sägas att de flesta förstår läget om man kommunicerar tydligt. Men att exempelvis gå i någons sädesfält eller i en rapsåker faller under rubriken ”Tagande av olovlig väg” i Brottsbalken och det är en straffbar handling. Då bör man kontakta polisen.