Mötet som genomfördes digitalt via TEAMS lockade ett drygt hundratal skogsägare från Dalarna med medlemskap i LRF och/eller Mellanskog.
 
Kvällen inleddes med att Anita Boman-Daniels, LRF Dalarna och Ingela Sannesjö, Mellanskog SBO Norra Dalarna hälsade välkommen och hoppades att kvällen skulle deltagarna mer kunskap om regler och villkor som gäller för naturvård och kulturlämningar i skogsmark. Därefter hölls ett antal presentationer med både allmänna och personliga perspektiv på områdets stora bredd av Länsstyrelsen Dalarna, Skogsstyrelsen distrikt Dalarna, Mellanskog, och LRF Skogsägarna. (Se bilagda presentationer.)
 
Efter att presentationerna genomförts hölls en framtidsspaning av deltagande föreläsare med en framåtsyftande utblick om vad som kan komma att vänta under de närmaste åren med en bakgrund från EU:s skogspolitik med inriktningsbeslut, den skogliga äganderättsutredningen och pågående rättsfall. Kvällen avslutades med en frågestund där deltagarna fick möjlighet att ställa frågor till deltagande föreläsare.