Bryggeribranschen har tämligen exploderat av nya mikrobryggerier det senaste decenniet. Utbudet av olika ölsorter är stort och humle har främst varit den ingrediens som skapat karaktär och skiljt ölen från varandra. Men på senare tid har intresset för maltens påverkan för smak och karaktär ökat, samtidigt som efterfrågan av lokalproducerat växer. Några av dem som var tidigt ute med att sammanföra dessa idéer är Erik Sahlin på Sahlins Brygghus. 

      Vi gjorde tidigt några tester i liten skala hemma på gården och resultatet blev bra. Det gjorde att vi valde att anlita ett mälteri som kunde ta emot delar av vår spannmål och sedan skicka tillbaka malten. Sedan dess har vi bryggt i stort sett enbart på vår egen malt, säger Erik Sahlin på Sahlins Brygghus i Borlänge. 

Per Vikström på Stjernsund Brygghus såg tillsammans med Erik Sahlin möjligheter att ta idén vidare genom att etablera ett samarbete mellan flera bryggerier och odlare, vilket blev starten för “Dalamalten”. Odlarna Anders Westman och Sven Stenlund i Stjärnsund blev inspirerade till att ansluta sig till samarbetet och tecknade avtal med mälteriet som skulle förädla deras korn till malt. 

      Malten är ekologiskt producerad, vilket möjliggör för alla bryggerier att använda den oavsett produktionsinriktning. Nu odlas kornmalten här i närheten på marker som tidigare legat i träda, säger Anders Vestman.  

Genom LRFs projekt Samverkan i matkedjan hölls sedan informationsträffar om initiativet och Oppigårds Bryggeri valde att testa ”Dalamalten” och var de som var först ut att brygga på malten.  

      Vi använde Dalamalten till en tillfällig lansering av öl på såväl Systembolaget som till kunder i trakten och vår egen sommarpub. Vi har i stort sett sålt slut, förutom ett fåtal flaskor som avvarats till skördefesten och det har varit ett mycket uppskattat projekt från start till mål, berättar Sylvia Falkeström på Oppigårds Bryggeri.