Vi har som vanligt gjort en verksamhetsplan för 2022 och jag vill här passa på att berätta vilka de mesta prioriterade områdena är. Vi ska bland annat lägga fokus på de skenande priserna på energi och mineralgödsel men även viltskador som orsakar stora förluster både för jord-och skogsbrukare. Skogen är en central fråga och att vi kan fortsätta bidra till klimatomställningen.

Fossilfria drivmedel är också en prioriterad fråga och hur vi ska ersätta fossila drivmedel med bioenergi.

Arbetet med livsmedelsstrategin och att stötta våra kommungruppers och lokalavdelningars arbete fortlöper.  Till allt detta kommer aktuella frågor dyka upp under året där ni som företagare behöver någon form av stöd eller hjälp. Omsorgsfrågorna är också en viktig del och det finns alltid med i vår plan.

Det finns så klart många frågor att arbeta med och jag kan inte se vem som skulle försvara våra gröna näringar om inte vi i LRF gjorde det?

I styrelsen vill vi att allt vårt arbete ska ge medlemsnytta så vi vill ha en ständig dialog med er medlemmar för att veta att vi är på rätt spår i vårt arbete.

Tveka inta att kontakta någon av oss i styrelsen eller på vårt regionkontor när du har synpunkter på vårt arbete.

Jag och styrelsen önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år.