Program

10.00           Stämman öppnas, parentation, presentation

10.20           Stämmoanförande av Anita Boman Daniels, ordförande LRF Dalarna

10.35           Utmärkelser

11.10           Stadgeenliga förhandlingar, medverkar gör bland annat Erik Pihlo, avdelningschef Ekonomi och Affärsstöd, LRF

12.00           Information om We Effect och insamling, Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect

12.10           Lunchpaus

13.00           Stadgeenliga förhandlingar fortsätter

14.00           Samtal om utmaningar och framförallt möjligheter. Medverkar gör Palle Borgström, förbundsordförande, LRF, företagarna och LRF medlemmarna Johanna Björs och Linnea Bäckman samt Michael Arvidsson, regionstyrelseledamot LRF Dalarna.

14.30           Fikapaus

14.45           Stadgeenliga förhandlingar fortsätter

Ca 17.00     Avslut

Anmälan till: brand.erika.forssell@lrf.se senast 16 mars (länk till Teams sänds ut till de som anmäler sig.)

Stämmoboken finns här

Varmt välkommen!