– Det ska bli jättekul och jag är så glad att jag hoppade på det här uppdraget! säger Ida Nyberg.
LRF har satsat extra resurser genom att anställa fem äganderättstjänstemän som ska jobba nära regioner och medlemmar i ett nationellt nätverk.  Totalt finns nu fyra regionala äganderättsexperter och en centralt på riksförbundet. Regionerna har delats in i distrikt. Idas distrikt, Norra, innefattar Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Det är två tredjedelar av Sverige.

– Jag tror man har utgått från medlemsantalet. På kartan ser det ju lite tokigt ut, säger Ida, som är stationerad i sin hemstad Umeå.

Var på besök i Dalarna

Hon har redan besökt regionkontoret i Sandviken och deltagit i en personaldag med utflykter i Dalarna. Hon kommer senast från en tjänst som beredningsjurist på Mark- och miljödomstolen i Umeå. LRFs äganderättsgrupp har haft ett fysiskt möte och hörs på telefon varje vecka.

Närmast ska hon titta på frågor om rennäring och terräng- och skoterkörning. Hon har redan hunnit sätta sig in i LRFs perspektiv så pass mycket att hon uttrycker stor förvåning över vad få instanser det är som representerar markägarna, till exempel vid stora remisser.

– Det är så uppenbart att det inte är så många som står på markägarens sida. Att äga mark är inte längre vad det en gång var. Markägare har blivit ett urholkat begrepp, säger hon.

Juridiskt stöd för medlemmarna

Samtidigt som hon fördjupar sig i lagar och domslut som rör intrångsfrågor och tillsammans med de andra ägandejuristerna näringspolitiskt ska driva frågor i LRF intresse, ska hon också fungera som juridiskt stöd till den norra regionen.

Det går bra att ringa till Ida om man har funderingar kring intrångsfrågor.  Just nu går det också att skriva sina frågor och skicka in till hela äganderättsgruppen. (Se länk längst ned på sidan).

E-post till Ida Nyberg

Telefon: 090-10 80 24

E-posta din fråga till äganderättsgruppen