LRF Gävleborg har nu svarat på Vattenmyndighetens förslag på åtgärder för att länets vatten ska återställas enligt EU:s Vattendirektiv.

Remissvaret är starkt kritiskt till de åtgärder som Vattenmyndigheten i Härnösand föreslår för att förbättra kvaliteten på regionens vatten.

– Skulle de här åtgärderna genomföras rätt av vore det en katastrof för jordbruket i Gävleborg, säger Maria Jonsson, ordförande i LRF Gävleborg.

Sågar förslaget

LRF Gävleborg sågar Vattenmyndighetens förslag, punkt för punkt. Bland förslagen till åtgärder finns inrättande av ekologiskt funktionella kantzoner på 30 meter utmed vattendrag. Många mindre åkrar i Gävleborg kommer då inte ens att kunna brukas.

Strukturkalkning av åkermark för att minska läckage av kväve och fosfor, är ett annat förslag som LRF Gävleborg är irriterad över. Dels är det inte ens tillåtet på den fjärdedel av länets åkrar som odlas ekologiskt; dels är det bara utprövat på de tunga lerjordarna söderut.

”Enligt vår uppfattning så tål inte jordbruket i Gävleborgs län ytterligare pålagor som påverkar lönsamheten”, skriver LRF Gävleborg i sitt remissyttrande och förordar i stället fortsatta frivilliga åtgärder via Greppa Näringen, som LRF, länsstyrelserna och Jordbruksverket står bakom.

Du kan läsa hela det kritiska remissvaret här till höger.

Onsdag 6 maj ordnar LRF Gävleborg en presskonferens i samarbete med LRF Torsåker om hur åtgärdsprogrammet skulle slå mot länets jordbruk om det fullföljdes rakt av enligt förslagen.

Läs mer om LRFs arbete med Vattendirektivet här .