LRF Dalarna-Gävleborg träffade Strandskyddsdelegationen på ett möte hos länsstyrelsen Gävleborg i Gävle 13 maj. Det var företagsutvecklare Pirjo Gustafsson som deltog i mötet.

Strandskyddsdelegationen har tagit fram en kostnadsfri, interaktiv webbutbildning om strandskyddsreglerna. Utbildningen som riktar sig till allmänheten vill förklara strandskyddsreglerna och deras syfte på ett lättillgängligt sätt för gemene man.

Få svar på dina frågor om strandskydd

Vad gäller? Hur söker man dispens? Vad är syftet med strandskyddsreglerna? Det är sådant som webutbildningen tar upp. Länken till utbildningen hittar du här.

Strandskyddsdelegationens insatser vänder sig främst till kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter, regionala organ för tillväxtarbete samt även till organisationer, företag och allmänhet. Delegationen har tagit fram webbutbildningar, webbseminarier och ordnar även lokala dialogseminarium och större nationella konferenser.

Även engagerad i LIS

Lndsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) är ett område som Strandskyddsdelegationen engagerat sig i. Den delen av informationsarbetet vänder sig mot kommuner.

Läs mer om Strandskyddsdelegationen på dess hemsida.