Regionförbundsstämman kommer att förläggas mitt i länet – i Bollnäs-Söderhamntrakten. Det beslutades efter omröstning på förtroendevaldaträffen på Nytorp 27 augusti.

Mjölkkrisen och medlemsvärvning var annars huvudpunkterna på LRF Gävleborgs träff för förtroendevalda som ett 40-tal LRF-are deltog i.

Lotta Zetterlund (bild nedan), ombudsman på regionkontoret, berättade om vad LRF gör för att lindra effekterna av de stora sänkningarna av avräkningspriset på mjölk.

LRF arbetar för att politikerna ska kompensera mjölkbönderna för prisfallet. Det sker direkt, genom möten med nyckelpersoner i riksdag, regering och departement och indirekt, genom att skapa opinion som i sin tur påverkar politikerna.

Media är intresserad

– Media är väldigt intresserad av mjölkkrisen, berättade Lotta Zetterlund.

– Precis som konsumenterna är!

Hon berömde det arbete LRFs förbundsordförande Helena Jonsson gör, i debattartiklar, i intervjuer i rikspressen och i möten.

– De frågor LRF lyfter nu, som återbetalning av dieselskatten, gynnar ju inte bara mjölkbönder.

Några dagar efter träffen för förtroendevalda kom också besked från regeringen att återbetalningen av dieselskatten höjs till 170 öre.

Namninsamlingen viktig påtryckning

Det som är viktigt nu, menade Lotta, är att få politikerna med oss, som andra länder har lyckats med.  Ett verktyg är den namninsamlingskampanj som LRF dragit i gång. 55 000 namn hade samlats in på morgonen 27 augusti. Målet är 500 000 namnunderskrifter till den 21 september. Då ska listorna lämnas över i samband med en manifestation utanför riksdagshuset – samma dag som regeringen presenterar höstbudgeten.

– De övriga länderna som har mjölkkris får ju med sig sina politiker! sa Lotta.

Politikerna kan göra mer

Hon berättade också om de 87 punkterna som togs fram i våras tillsammans med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Löftet att staten skulle stå för 80 procent vid en statlig lånegaranti har inte Bucht fått med sina partikamrater på. 15 000 Euro, som skulle kunna betalas ut i extrastöd, har inte heller regeringen nappat på. Inget är heller klart med en djurvälfärdspeng.

– Men vi fortsätter att trycka på och när det gäller att tidigarelägga utbetalningarna av stödpengar. så har vi fått löfte om att gårdsstödet betalas ut i december men övriga stöd tidigast första kvartalet av 2016.  

Listor för insamling av namn för LRFs kampanj och affischer att använda på marknader etcetera fanns att få i lokalen. Fler kan beställas från LRF-kontoret i Sandviken.

Riksdagspolitikerna uppvaktas

Maria Jonsson, ordförande LRF Gävleborg, berättade att uppvaktning av riksdagspartierna börjat och fler möten är inplanerade. Den här gången träffar LRF ett parti i taget. På bilden ovan är det Centerpartiets vice ordförande Anders W Jonsson som tillsammans med partikamrater på kommunal nivå i länet samtalar med Maria Jonsson vid en träff 17 augusti. Läs mer om politikerträffarna här.

Hon berättade också om de stormöten som LRF planerat för september. 7 september i Jönköping är medlemmarna välkomna att delta i ett möte där också mejerier, politiker och handel bjudits in till.

Buss till manifestation i Stockholm

21 september är det en stor manifestation utanför riksdagen i samband med att namnunderskrifterna lämnas över. Maria Jonsson uppmanade dem som var intresserade av att delta att ta kontakt med någon i styrelsen eller med regionkontoret. Enklast är att vända sig direkt till Pirjo Gustafsson, som bokar buss om intresset är tillräckligt stort: pirjo.gustafsson@lrf.se eller 026-25 59 77.

Det är också öppet för andra aktiviteter. I till exempel Jönköping gör man en ostkampanj tillsammans med Arla, berättade Maria Jonsson. Man bjuder på svensk ost och pratar om svensk produktion. 200 namn hade de fått in på en timme i en butik.  Maria har pratat med kretsordförande i Arla Gävleborg, som inte var negativ. Men tydligen kan inte alla butiker ha ostsmakning.

– Vi vill gärna veta vilka som är intresserade av att göra en sådan här drive i butik! sa Maria Jonsson.

Fyra mjölkträffar i höst!

Tidigare under dagen hade regionstyrelsen beslutat att anordna fyra kvällsträffar för mjölkbönder i Gävleborg. Även icke LRF-medlemmar är välkomna. Lotta Zetterlund planerar och mer information kommer.

– Vi är glada för alla initiativ. Berätta vad ni gör så vi kan dela med oss till andra regioner!

Många hade synpunkter

Många hade synpunkter på mjölkkrisen och dess orsaker. Vad tjänar det till att köpa Arlaost? undrade någon, när förtjänsten ska delas inte bara mellan svenska bönder. 75% av de svenska mjölkbönderrna levererar till Arla, replikerade någon annan.

Ett förslag var att marknadsföra produktionsplatsnumren så att konsumenter lär sig att själva se om till exempel en ost är gjord på svensk mjölk. Olle Pallars från Järvsö var kritisk till att LRF jobbar mot konsument i stället för att påverka handeln att betala bättre till mejerierna.

– Tyvärr vill handelskedjorna också tjäna pengar. De utnyttjar läget – när världsmarknadspriset går ner vill de trycka ned priset, svarade Lotta Zetterlund, som också är vice ordförande i Gefleortens mejeri.

"Butikspriset går att påverka"

– Butikerna jobbar med egna varumärken och pressar priset genom stora inköp och det pågår ett priskrig mellan mejerierna.

– Men världsmarknadspriset är inte butikspris. Man måste påverka butikspriset även på EMV-varorna, tyckte Olle Pallars.

Maria Jonsson höll inte med:

– Jag tror inte vi kan påverka butikerna att höja priset. ICA vill bara tjäna pengar, dem kan vi inte flirta med. Det är bara konsumenten vi kan påverka.

"Ta bort mottagningsplikten"

Klas-Erik Andersson, grisproducent och ordförande i Gnarps LRF, tycker att mejeriernas mottagningsplikt ska tas bort, så att olönsamma gårdar med långa transportsträckor slås ut,

– Ute i Europa gasar man, där är förutsättningarna billigare, sa han.

Även Jan Thorén, ordförande i Mellanljusnans LRF, påpekade att mjölkproduktion är för hög.

– Det är dåligt tajmat att de släppte mjölkkvoterna nu, sa han.

Magnus Hägglund, ordförande Arbrå-Undersviks LRF, menade att importstopp vore något att fundera över och var besviken över att den offentliga upphandlingen inte blev mer än en rekommendation.

Dulle fixar mjölkkrona i Söderhamn

Sven-Ulrich ”Dulle” Ohlsson (bild ovan), ordförande i LRF Söderhamn, är en handlingens man. Han hade funderat på det där med mjölkkronan och började besöka de tolv handlarna i kommunen. Alla var positiva, inklusive Lidl och Willys.

Genom att konferera med Håkan Nilsson, ordförande i LRF Jämtland, och genom att få med Studieförbundet Vuxenskolan på tåget, så är Söderhamns handlare nu beredda att genomföra en variant som bygger på antal kor och som inbegriper EMV-mjölken och som gäller enlitersförpackningar.

– Det finns elva mjölkbönder i Söderhamns kommun och vi har beräknat att det kommer att göra 75-100 kronor per ko och månad, berättade Dulle.

– Senast 1 oktober är vi igång!

Grupparbete kring medlemskapet

Inte bara mjölk fanns på agendan denna kväll. Den andra huvudpunkten var att bygga en medlemsutvecklingsstrategi. Gruppvis behandlades ett antal frågor kring hur medlemmar blir nöjda, hur förtroendevalda kan rekryteras och hur kommunikationen når fram till medlemmarna. Bland förslagen fanns att enskilda medlemmar ska lyftas och få synas mer, att satsa på valberedningarna, använda sociala medier i högre utsträckning, vara lyhörd för nya initiativ och att LRF syns i media.Erika Bränd, medlemsutvecklare på regionkontoret i Sandviken, har sammanställt förslagen och du hittar en länk till sammanställningen upptill till höger på denna sida.

Kommungruppsträff i oktober

Lotta Zetterlund informerade om kommungruppsträffen gemensam med LRF Dalarna 20 oktober på Västerbergs folkhögskola. Två från varje kommungrupp blir arvoderad – fler får följa med. Lotta Zetterlund tar emot anmälningar.

Silvernål delades ut

Vid mötet delades också förtjänsttecknet Silvernålen ut till Bo Larsson från Hög, Hudiksvall. Han hade inte kunnat närvara på regionförbundsstämman i mars.