Två ledamöter från varje kommungrupp får arvode och reseersättning för stormötet 20 oktober på Västerbergs Folkhögskola i Storvik. Fler ledamöter får följa med - men utan ersättning.
Programmet inleds med att deltagarna får lyfta de frågor som de vill att ska tas upp under dagen.Därefter tar Sofia Lindblad, expert på näringspolitik med tonvikt på landsbygd och skog, upp satsningar på bredband och problematiken kring terrängfordon.

Nästa punkt på programmet ställer frågan "Vilka möjligheter finns för oss inom LRF i Leaderområdena?"

Kontrollbesök tas upp

Efter lunch informerar Åsa Hill från LRFs enhet för äganderätt och näringspolitik om kontrollbesök och tillsyn. Vilka skyldigheter och rättigheter har jag som lantbrukare?

Ida Nyberg (bilden) är LRFs äganderättsexpert för Norrland. Hon är stationerad i Umeå. Tillsammans med Björn Galant - med samma funktion för LRF riks - leder hon ett pass på temat äganderätt och intrång. De koncentrerar sig i första hand på ledningsdragningar och bärplockning.

Dagen avslutas med övriga frågor och diskussioner.

Det bjuds på kaffe som inledning och avslutning på dagen och avbrott görs för lunch.

Anmälan ska göras per e-post till Lotta Zetterlund eller ring 026-24 59 89 senast måndag 12 oktober.