Projektet Greppa Näringen drivs av LRF, Jordbruksverket och länsstyrelserna. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel.

Greppa Näringen har satt ihop en animerad film där projektets resultat hitintills redovisas.

Du kan se filmen via länken under relaterat.