Den första utbetalningen för Mjölkkronan har kommit. På avin, som kallas faktura är ingen moms specificerad. Beloppet är dessutom delat på en del Mjölkkronan och en del gåva Ica.

LRF Konsult har formulerat frågor och svar om mjölkkronan:

Hur ser avräkningen ut?
- Avräkningen består av två delar, dels en ersättning som avser den del av Mjölkkronan där konsumenterna valt att köpa Mjölkkronemärkta produkter, dels en grundplåt från ICA som är en gåva.

- Vår rekommendation är att såväl ersättning som gåva bokförs på konto 3989 övriga erhållna bidrag.

Hur räknar du ut vilken ersättning du har fått per kilo mjölk?

- Leta rätt på avräkningen där det står beräkningsunderlag, levererad mjölkmängd exempelvis 250 000 kg. Om du har levererat denna mängd under 8 månader delar du med 8, d.v.s 250000/8=31250 kg. 

Därefter delar du ditt utbetalade belopp med dessa kilon, dvs 3057 kr delat med 31250 som är lika med 9,8 öre.

Här kan du dagligen följa ICAs sammanräkning av mjölkkronan.

Även Axfood och Martin & Servera har mjölkkrona

Axfood betalar mellan den 1 oktober och den 31 december 2015 också en krona för varje såld liter svensk färskmjölk och ekologisk mjölk av det egna varumärket Garant. I satsningen ingår även marknadsföring av den svenska mjölkens mervärden både på mjölkpaketen och i butikerna.

Även Martin&Servera betalar en extra ersättning på 25 öre per liter såld mjölk under perioden 1 oktober till 31 december 2015.

Läs mer här!