– Det kommer ju att bli förändringar. Vi har lagt ned så mycket jobb i så många år för att fördelningen av kompensationsstöd och Nationella stödet ska bli så rättvis som möjligt, utan att ha kommit i mål, säger Lotta Zetterlund, ombudsman på LRF-kontoret i Sandviken.

– Men vi jobbar i Norrlandsgruppen så mycket vi kan och vi har naturligtvis medlemmarnas bästa framför ögonen.

Nya LFA-kartan där de sju nordligaste regionerna är indelade i sex stödområden och där klimatet avgör var man hamnat.

Den nya kartan, som antogs av EU-kommissionen i början av oktober bygger på temperatursummor, en idé som också LRF till en början tyckte var bra. Hur kommer det att slå i Gävleborg?

– Det vet vi ju inte ännu. Det finns preliminära siffror för kompensationsstödet men inga alls för nationella stödet. Det är för tidigt att uttala sig om hur det kommer att slå.

– Det jag vet är att kravet på djurtäthet ökar i nya stödområde 6, större delen av Gästrikland. Det kommer kanske inte att finnas möjlighet att behålla betesmarker med lågt näringsvärde där, just de betesmarker som har en rikedom av biologiskt mångfald.

Lotta Zetterlund

Men tanken med kartan, att bygga på temperatursummor, tycker du att den är bra?

– Går man strikt efter den så har det blivit öar där det inte riktigt stämmer. Man kanske skulle kunna väga in hur arronderingen av arealerna ser ut. Men då missgynnar man samtidigt dem som lagt ned stort arbete på att förbättra sin arrondering.

– För fem-sex år sedan la LRF ned ett gediget arbete på att hitta mätmetoder för bland annat arrondering. Vi ville få fram vilka försvårande omständigheter som kan finnas i jordbruket. Men allt det arbetet kastades sen i papperskorgen.

– Men att utgå från klimatet är ju ändå konkret, något mätbart som vi själva inte kan påverka och väljer vi en sådan modell tror jag det  blir mest stabilt.

Det pratas ju om att kompensera dem som drabbas av omritningarna av stödområdesgränserna. Men då kan man väl lika gärna låta gränserna vara som de var tidigare?

– Hundra procent rättvist blir det aldrig. Och om något varit orättvist tidigare kan jag tycka att det kanske nu är deras tur att få fördelar. Jag är orolig för att vi tappar produktion i de delar som legat i sämre stödområden enligt gamla kartan. Det gäller till exempel södra Hälsingland. Där har det skett få nyinvesteringar under senare år. Stöden har styrt investeringarna norrut.

– Vi behöver produktion i hela vår region.

Fotnot: LRF Gävleborg ordnar tre informationsmöten om kompensationsstödet och nationella stödet i december.

15 december på Västerbergs Folkhögskola, Storvik kl. 19.00. 16 december i Delsbo Bygdegård kl. 10.30 och 16 december på Nytorp kl. 19.00. Lars-Erik Lundkvist från LRF riks håller i informationen.