Patrik Lundkvist är ny på riksdagsbänken för socialdemokraterna i länet. Elin Lundgren, däremot, har varit med ett tag.

Det är Maria Jonsson, ordförande i LRF Gävleborg, och Lotta Zetterlund, ombudsman på LRF-kontoret i Sandviken, som i höst letat upp riksdagsledamöterna parti för parti. De vill visa upp näringen och låta gräsrötterna berätta om sin verksamhet och ge politikerna möjlighet att ställa frågor.

Dubbelmoral

Första stoppet i Hedesunda blev vid Irene och Lennart Vallerängs mjölkgård. Där diskuterades bland annat dubbelmoralen i den offentliga upphandlingen och Sveriges självförsörjning av livsmedel.

Invid sin gård i Hedesundabyn Vinnersjö byggde Tomas Jönsson för två år sedan ett slakteri. Han  visade själv runt. På gården finns, förutom slakteriet, cirka 450 får och lamm av raserna Gotlandsfår och en besättning med omkring 60 grisar. Produktionen är ekologisk.

Stölder av får

Tomas Jönsson berättade bland annat om de stölder av får som han råkat ut för och hur polisen hanterat det. Han tog också upp sina bekymmer kring de många regleringar som omgärdar hans verksamhet.

- Det är bra när politiker får höra om regelkrånglet direkt från våra medlemmar, säger Maria Jonsson.

Visade förbuskade åkrar

Hemresan gick via Årsunda i Sandvikens kommun, där stora arealer bördig åker har förbuskats i samband med att jordbruk har lagts ned.

I höstas träffade Maria Jonsson och Lotta Zetterlund också Anders Schröder från miljöpartiet. Han hade inte tid med någon rundresa utan det blev ett möte under en lunch i Gävle.

 

Anders Schröder, miljöpartiet, och Maria Jonsson, ordförande LRF Gävleborg, diskuterar de gröna näringarna över en lunch i Gävle.