LRF har under många år arbetat för att få mer ordning och reda på skoteråkningen i Sverige. LRF anser att:

  • Terrängkörningslagen behöver ändras så att missbruket/buskörningen med skoter kan beivras.
  • Lagstiftningen behöver bli tydligare om var man får och inte får köra skoter. Och t.ex. behöver ”ledvärdar” få befogenhet liknande en fisketillsyningsman så hon/han kan hålla efter ordningen i  ett skoter-ledsystem.

Du har nu möjlighet att tala om vad du tycker genom att fylla i  enkät som du hittar via länken nedan. Om du vill ge synpunkter ur ett markägarperspektiv så är det fråga 7, och 15 du speciellt ska titta på. På fråga 15 kan du även skriva egen text om du t.ex. vill att ”Lagen ska bli tydligare”.

Enkäten är framtagen av Nationella Snöskoterrådet (där LRF finns representerade) och syftet är att fånga upp attityder och erfarenheter inom skoterkörning. Enkäten riktar sig till skoterförare och markägare.

Till enkäten