Regionförbundsstämman 2016 blir i Kulturhuset i Bollnäs 17 mars och inleds med lunch och avslutas med middag. Fem motioner har kommit in och ska behandlas av stämman.

Lokalavdelningen i Edsbyn vill att regionförbundsstyrelsen undersöker möjligheterna att låta Farmartjänst/Maskin-ringarna distribuera lokal mat till lokala restauranger. Edsbyn vill också att regionstyrelsen initierar en förstudie om hur stort intresse det finns hos länets restauranger av en sådan distribution av lokal mat. "Efterfrågan på produkter finns och producenter som vill producera finns, men länken för att det ska fungera däremellan fattas", skriver motionären Anders Forsbäck.

"Låt länsstyrelsen bekosta skyddsjakten"

Mellanljusnans lokalavdelning vill att licensjakten på rovdjur ska styras dit där problemen med rovdjur är som störst. Man önskar att regionstyrelsen arbetar för att de områdena får en egen kvot vid licensjakten. Dessutom vill Mellanljusnan att björnjakt på honor med ungar blir tillåten i områden där dessa orsakar problem. Man vill också att staten ska ta ansvar för och bekosta åtgärder på grund av störningar av rovdjur. Och skyddsjakten vill Mellanljusnan att länsstyrelsen ska bekosta.

"Stötta markägare i ÄFG"

Ovansjöbygdens lokalavdelning har två motioner till 2016 års regionförbundsstämma.I en av dem är man inne på samma spår som Mellanljusnan: att LRF arbetar för att staten ska ta ansvar för, och bekosta, skyddsjakt vid rovdjursangrepp.

I denandra motionen vill man att LRF tar ansvar för att stötta de privata markägarrepresentanterna i älgförvaltningsgrupperna. Stöttningen behövs för att balansera upp jaktintresset och bolagens intressen. Lokalavdelningen vill också att LRF marknadsför representantskapet i älgförvaltningsgrupperna som medlemsnytta.

Kritik av skäl till försenade stöd

Lokalavdelningen i Söderhamn är mäkta irriterad över att länsstyrelsen fått skjuta upp utbetalningarna av EU-stöd på grund av att myndigheten saknat IT-stöd. Söderhamn vill att LRF ska kräva att tidsplanerna hålls och om IT-stöd saknas gå över till manuell handläggning så att inte utbetalningarna av stöd försenas fler gånger.