Bryssels krävde att kriterierna för gränsdragningarna på LFA-kartan (LFA=Less Favoured Areas, mindre gynnade områden) ska vara transparenta och jämförbara. En ny karta har presenterats och det innebär också att de stöd som bygger på LFA-kartan fördelas om 2016. Nägra blir vinnare, andra förlorar.

Tre infomöten

LRF Gävleborg anordnade 15-16 december tre informationsmöten med Lars-Erik Lundkvist, LRFs expert på konkurrensvillkor och regelförenklingar.

Han berättade att nu ses även den nya kartan över med hopp om att få igenom en mer rättvis karta till 2017. För 2016 års version, som bygger på temperaturzoner, har visat sig vara otillräcklig.

- Det kommer att slå oerhört hårt i vissa områden, säger Lotta Zetterlund, ombudsman LRF Dalarna-Gävleborg, som deltog i samtliga informationsmöten.

- Gästrikland och södra Dalarna tillhör förlorarna. Avesta får inget kompensationsstöd alls, som det ser ut, medan det blir stora ökningar i norra Sverige.

De som förlorar mest får dock i en övergångsperiod kompensation.

- Ingen ska behöva förlora mer än 12 öre per liter mjölk under de första tre åren.

Länsstyrelsen var med.

Det är kompensationstödet och den nationella ersättningen som utgår från LFA-kartans stödområden när utbetalningarna beräknas.

- LRF försöker påverka så mycket det går för att få med fler kriterier förutom temperatur till en ny karta redan nästa år. Till exempel kan man ta med hur skiftena ser ut och jordmån, säger Lotta Zetterlund.

Informationsmötet i Delsbo

LRF Gävleborg följde också med Lars-Erik Lundkvist på ett studiebesök där han fick se två angränsande LFA-områden där stöden skiljde 25 öre per liter mjölk i nationellt stöd och 300 kr per hektar i kompensationsstöd.

- Det är väldigt svårt att förstå de skillnaderna när man står ute i geografin!

Lotta Zetterlund är väldigt nöjd med de tre mötena.

- Det var mycket folk och bra information. Det är också viktigt att alla får samma information, att de som vill får möjlighet att ställa frågor och att föra fram synpunkter.

- Det är ju naturligtvis lika viktigt att Lars-Erik Lundkvist, som jobbar med de här frågorna, får infromation direkt från dem det berör.