- Kravet rör endast dem som tecknar en ny försäkring, säger  Magnus Larsson, produktutvecklare på Dina försäkringar som varit med och tagit fram kraven.

Vad är kraven?

För att försäkringen ska gälla när man införskaffat en ny traktor i år och råkar ut för en stöld så ska alltså traktorerna vara försedd med antingen en elektronisk startspärr,  en spårningsutrustning eller en stöldskyddsmärkning av typ CESAR/Datatag.

- När det gäller startspärr på traktorer så handlar det om en kostnad på cirka 4000 kronor. Annars ligger summan kring 1000-2000 kronor.

Kravet gäller alla traktorer med ett nyvärde över 500 000 kronor och som är yngre än 5 år. Samma regler är det för motorredskap, terrängmotorfordon och efterfordon med ett nyvärde över 1,5 miljoner kronor och som är yngre än 5 år.

Men enligt Magnus Larsson så finns det en chans att påverka kostnaden innan man köper.

- Jag vet att till exempel John Deere drabbats mycket och när företaget ser en fara i att folk inte vill köpa så tror jag att man kan göra en förhandling med dem om kostnaden när man beställer.

Många är ovetande om kraven

Men det finns en risk att många faktiskt  inte alls känner till de nya reglerna, menar Jan Thorén, ordförande för LRF:s lokalavdelning Mellanljusnan.

Han är en av de som nu måste montera in något av alternativen på sin nya traktor och beskedet kom som en överraskning.

-Jag fick veta det här av maskinfirman i samband med att vi köpte den nya traktorn och de var inte heller säkra på vad de nya kraven innebar. Därför tror jag inte att så många känner till det här över huvud taget. 

 Jan Thorén

Jan Thorén tycker inte heller att man från försäkringsbolagets sida kunde ge någon bra information om vad som gäller.

- De visste att kravet kommit men inte så mycket mer.

Men produktutvecklaren Magnus Larsson, som varit med och tagit fram de nya bestämmelserna för försäkringbolaget, menar att de som måste teckna en ny förskärning och inte uppfyller villkoren ändå få en fullständig försäkring.

- Kunden har 14 dagar på sig att ordna den utrustning som krävs.

Lovisa Jonasson Svenn
lovisa.svenn@lrf.se