Målet med det nya reglerna är att försöka minska risken för allvarliga skador på förare och passagerare, inte minst skallskador som också är den vanligaste dödsorsaken.

Att använda godkänd skyddshjälm kommer även att röra alla som kör snöskoter eller fyrhjuling i skogen. Men möjligen kan det komma ett undantag som tillåter att man kan få använda huggarhjälm vid korta avstånd under en avverkning, skrivare Lantbruk & Skogsland.

Men även traktor b omfattas av de nya reglerna, vilket inte syns i informationen som är lite äldre. Det gör i sin tur de nya reglerna otydliga, eftersom undantagen från 1987 fortfarande gäller.

På Transportstyrelsen hemsida kan du läsa mer om vad man som förare måste känna till och vilka regler som gäller.

Läs om reglerna som rör tarktor b här.