Från och med 15 april övergår Länsstyrelsen i Gävleborg helt från observationssystemet, Rovobs till Skandobs som är ett skandinaviskt rapporteringssystem för observationer av stora rovdjur.

Skillnaden mellan systemen är att det nya kommer uppdattera observationerna snabbare så att den som rör sig i skog och mark direkt kan få information om var ett rovdjuret befinner sig.

- I det gamla systemet hade en fördröjning på två timmar för att skydda arten. Nu kommer man direkt kunna se var en observation gjorts, säger Sofia Ageheim som är handläggare vilt och artskydd vid Länsstyrelsen Gävleborg.

Genom att rapportera in observationer av rovdjur, spillning och spår kan jägare, tamdjursägare och andra som berörs av rovdjur informera varandra om vad som händer i närområdet och på så sätt förebygga skador på tamdjur.

- Ju fler som deltar och registrerar sina fynd, desto bättre och mer exakta blir resultaten av rovdjursinventeringarna.

- Rapporterna kan också göras via en app i din mobiltelefon,  medan du är iute i naturen.

För närvarande går det bra att rapportera både på skandobs.se och rovobs.se, men från och med 15 april stänger alltså Rovobs i Gävleborg.

 Läs om Skandobs-Touch här.

Till mer på Länsstyrelsens hemsida här.