Frågan om stödområdesindelningen för kompensationsstöd och den nationella ersättningen fortsätter. Näringsdepartementet är i dagsläget inte beredd att föreslå en ny LFA-klart inför 2017.

Maria Jonsson, orförande i LRF Gävleborg, varför vill de inte ändra kartan?

– Den måste vara verifierbar, det vill säga man ska kunna se hur den är gjord och den ska kunna användas under lång tid, säger Maria Jonsson.

Men det tycker inte LRF?

– Nej. Vi vill att kartan ska spegla verkligheten så långt som möjligt, utifrån de EU-godkända kriterier som tillåts.

Är hoppet ute?

– Nej, fram till juni kan Sverige komma med ett nytt förslag till den karta som kommer att gälla från 2017.

Vad gör LRF nu då?

– LRF och Norrlandsgruppen fortsätter arbetet så länge det finnsden minsta möjligehet att påverka.