"En våt filt har legat över lantbrukssverige i och med mjölkkrisen. Mjölkkrisen som inte är isolerad till gårdsnivå utan
tydligt visar att Sveriges livsmedelsproduktion inte har den konkurrenskraft som den så väl förtjänar. Vi har världens renaste jordbruk och det är verkligen dags att de resurserna tas tillvara på ett sätt som ger framtidstro i branschen och hållbar tillväxt i hela landet." Så skriver ordförande Maria Jonsson i årsberättelsen.

Fyra motioner gick 2015 vidare till riksförbundsstämman. I årsberättelsen kan du läsa om vilka beslut som togs och vad som hände med motionerna.

I årsberättelsen finns även siffror på medlemsutvecklingen för Gävleborgs län, regionstyrelsens verksamhetsberättelser och bilder ur arkivet från året som gått.

En PDF av årsberättelsen ligger relaterat i spalten till höger.