- Vi tycker att det är jätte intressant att politikerna är intresserade av vad vi håller på med och att vi får framföra våra åsikter direkt till dem, säger Henrik Sahlin som är grisbonde i Kilafors.

Besöken som gjorts i länet har handlat om både gris, lamm och mjölkproduktion men även om vattenfrågor. Anledningen till att Åsa Lindestams gör besöken är att man inom försvarutskottet även lyfter frågan om civilt försvar, där livsmedlen är en del av arbetet.

 
Johan Sahlin och Åsa Lindestam.

- Vi måste kunna klara av en större kris i Sverige och att ha en beredskap för det. Skulle vi till exempel råka ut för ett längre el-avbrott så skulle det bli tomt på hyllorna i affären eller så skulle man inte kunna tanka sin diesel.

- Många som driver frågorna lever och bor också i Stockholm och jag känner att vi behöver en större bredd på arbetet, säger hon.

 
Johan Sahlin, Henrik Sahlin, Åsa Lindestam och Pär Sahlin.

På bröderna Sahlins gård kretsar samtalen kring grisböndernas stora utmaningar, gemenskapen i bygden och hur viktig en bisyssla kan vara. På gården har till exempel arbetet med skogen och röjverksamhet blivit en större del av företagandet än själva grisproduktionen. En av deras störta utmaningar som grisbönder handlar också om konkurrensen från andra länder som kan producera billigare kött.

- Det är viktigt för oss att vi har samma villkor så vi kan vara med på samma marknad, säger Johan Sahlin.

Alla samtal med bönderna har enligt Åsa Lindestam varit mycket givande och tanken är nu att hon ska sammanställa materialet och ta upp det viktigaste frågorna i riksdagen.

- Det blir många trådar att dra i men jag tror nog att man måste börja fundera kring produktion över huvudtaget och vad som gör att man kan producera, säger hon.