P4 Gävleborg var på plats och direktrapporterade.

LRF Gävleborgs ordförande, Maria Jonsson, inledde stämman med sitt tal. Hon pratade om att 2015 varit ett tufft år, på många sätt.

- Det talas mycket om de Gröna näringarna och ursprungsmärkningen "Från Sverige" börjar synas i butik. Livsmedelsstrategin är fortfarande under arbete. Vi behöver långsiktiga spelregler, sa hon.

Stämmotalare på stämman var, Sven-Erik Hammar, vice ordförande i LRF riksförbundsstyrelsen och ordförande i LRF skogsägarna, som bland annat pratade om klimat och bioekonomi.

- Den svenska regeringen har lyft skogens betydelse för Sverige och det pågår ett arbete i att utveckla det nationella skogsprogrammet. Vi ska skapa stolthet för det svenska skogsbruket. Stat och näring måste kombinera resurserna för att utveckla ”det gröna guldet”. Vi behöver framtidstro och acceptans i samhället för att skogsbruket behövs, sa han.

Fredrik Von Unge, LRF Mjölk, berättade om vad man arbetet med under året och vad man lagt extra mycket vikt kring. Bland annat rörde det sig om dieselskatt.

Debatt kring rovdjur och EU-stöd
Totalt behandlades fem motioner under regionstämman i Bollnäs. Tre av dem skapade debatt då det fanns olika åsikter kring motionerna som handlade om licensjakt och skyddsjakt.

Anna Westin, från Hanebo-Segerstas lokalavdelning, ansåg att man skulle skilja på motionerna.

- Vi vill ha två skilda svar till riksstämman, eftersom det handlade om två olika saker, menade hon.

Flera personer instämde och styrelsen ställde sig bakom förslaget.

Regionförbundsstämma i Bollnäs.

Det blev även diskussion kring frågan om EU-stöd och försenade utbetalningar.

Söderhamns lokalavdelning hade skickat in motionen och menade att LRF centralt skulle jobba hårdare för att se till att stödet betslades ut i rätt tid och inte fick försenas.

– Vi måste vara hårdare på att ställa krav från LRF, sa Anders Forsbäck.

– Stödet är ett sätt att hålla maten billig för konsumenten, fortsatte Per Westberg.

Övriga motioner behandlades nästan helt utan diskussion.

Ny styrelse
Under stämman tackades även Ylva Olofsson och Lars Norlund av. Efterträdare blir Maria Brodin, från Torsåker och Anders Forsbäck, från Viksjöfors.

Maria Jonsson valdes om som ordförande. Även Per-Olof Uhrus valdes om i styrelsen.

LRF Gävleborgs nya styrelse. Från vänster: Maria Jonsson, Anders Forsbäck, Maria Brodin, Erik Jörmgård, Catharina Engblom och Per-Olof Uhrus.