Du som har sökt stödet får 85 procent av beloppet, skriver man på hemsidan. Utbetalningarna görs löpande varje vecka fram till och med mitten av april, enligt den plan som de lagt, och Jordbruksverket  räknar då med att alla ska ha fått sin delutbetalning.

– Denna och nästa vecka betalas 650 miljoner kronor ut till 15 000 lantbrukare, säger Lena Nilsson, chef
för Jordbruksverkets stödprocessavdelning.

Klicka här för att läsa Jordbruksverkets meddelande.