För Lasse Larsson har målet hela tiden varit att producera grovfoder med rätt kvalitet till varje djurgrupp och med noggrann planering så har han på det viset säkerställs en snabb och effektiv vallskörd på Jon-Jons lantbruk. Men det handlar också om något annat.

– Utan samarbetet och våra duktiga medarbetare hade vi aldrig nått så här långt, säger Lasse Larsson i en intervju till tidningen Husdjur.

Maria Jonsson, ordförande, gjorde ett gårdsbesök vid Jon-Jons Lantbruk för att fira Årets Vallmästare.

Utmärkelsen instiftades 2003 för att uppmärksamma och belöna skickliga vallodlare och att priset hamnar i lilla Växbo har kanske en förklaring. Det är nämligen inte första gången som producenter i Växbo vinner tävlingen. 2009 var det Per-Åke Perers som tog hem titeln.

– Jorden och regnvattentillgången är väldigt bra. Därför har Gävleborg väldigt goda förutsättningar för att odla vall, säger Maria Jonsson, regionförbundordförande LRF Gävleborg, som passade på att uppvakta Jon- Jons Lantbruk genom ett gårdsbesök och att bjuda på tårta.

Lasse Larsson bjöds på tårta.

Priset delas ut av tidningarna Husdjur och Nötkött, tillsammans med Svenska Vallföreningen, Sveriges Lantbruksuniversitet och husdjursföreningarna. Utmärkelsen delas ut vid Växa Sveriges stämma i maj.

Jon-Jons Lantbruk nominerades så här:

”Noggrann planering och uppföljning med en väl genomtänkt strategi, som inbegriper allt från väl utprövade vallfröblandningar, gödsling, skörd, packning till lagring och utfodring, är några av kännetecknen för grovfoderodlingen på Jon-Jons lantbruk. Allt är här väl dokumenterat, oavsett om det gäller resultat från analyser eller kostnader för vallfodret. Allt detta tillsammans utgör grunden för en framgångsrik mjölkproduktion!”