– I Sverige har vi väldigt låg självförsörjningsgrad, vi importerar 50 procent av alla livsmedel och det här vill regeringen ändra på. Vi vill öka vår livsmedelsproduktion, öka jobben och öka exporten inom hela livsmedelssektorn, sa han.

Besöken 

Under dagen besökte ministern Söderhamnsföretaget Arizona Chemicals som arbetar med regional och hållbar råvaruanskaffning. Ett företag han imponerades av. Statsrådets hälsingeturné fortsatte sedan till Regnsjö och avslutades senare med ett panelsamtal inför drygt 30 åhörare på Scandic i Bollnäs. Där deltog LRF:s regionsordförande, Maria Jonsson, tillsammans med representanter från Matvärden. Under det inledande panelsamtalet pratade Sven-Erik Bucht om länets landsbygdsutmaningar, möjligheter och framtidssatsningar. Han pratade om mjölkkrisen, den sena utbetalningen av EU-stöd, stödområdesindelningen och det viktiga arbetet med att få till en nationell livsmedelsstrategi.

–  Vi har alla förutsättningar att öka vår livsmedelsproduktion i Sverige. Vi är världens bästa på miljötänk, vi är världsmästare på djurhälsa, vi har lägst antibiotikaanvändning i EU och vi är ett salmonellafritt land, sa han.

Panelsamtal med Åsa Lindestam, Sven-Erik Bucht, Linda Elverstig, Ylva Olofsson och Maria Jonsson.

Gröna näringen skapar jobb

Sven- Erik Bucht menade också att vi behöver synliggöra den gröna näringen mer. På det viset skulle möjligheten för fler jobb skapas i hela landet. Han efterlyste samtidigt ett bättre samarbete i de politiska leden och hoppades att man i Sveriges riksdag skulle kunna ta ett gemensamt beslut om en nationell livsmedelsstrategi.

– Det är viktigt för vår trygghet, sa han.        

Vid frågestunden med publiken valde LRF:s ombud Lotta Zetterlund att ställa frågan om hur Sven-Erik Bucht såg på problematiken med så många rovdjur i länet. Hon berättade samtidigt om djurägares oro inför betessläpp och om hur arbetet med att röja kring ett rovdjursstängsel borde ses om en meningsfull sysselsättning som dessutom  kunde skapa många arbetstillfällen i länet.

-Det är en viktig fråga och man har därför valt att fördubbla anslaget från 10 miljoner upp till 20 miljoner. Idén med att få en ökad sysselsättning på att röja runt rovdjursstängsel är intressant och vi kommer att notera den, sa han.

Lotta Zetterlund ställde fråga till Sven-Erik Bucht om rovdjursproblemen i länet.

"The sky is the limit"

Andra frågor som kom upp handlade bland annat om beskattningen på biobränsle som landsbygdsministern sa att han prioriterade högt. När LRF:s regionsordförande Maria Jonsson frågan om målen kring livsmedelsproduktionen och hur mycket självförsörjningsgraden skulle kunna öka i Sverige, svarade Sven-Erik Bucht.

– Jag har inga siffror men, the sky is the limit!

Panelsamtalen på Scandic i Bollnäs leddes av Gävleborgs riksdagsledamot Åsa Lindestam (S), som även innefattades av Kristoffer Lindberg, ordförande för Bollnäs socialdemokrater.

Åsa Lindestam, Sven-Erik Bucht, Linda Elverstig, Ylva Olofsson och Maria Jonsson.