Under rovdjursträffen berättade Länsstyrelsen att Gävleborg 2015/2016 berörs av nio *familjegrupper. Länet berörs också av tre revirmarkerande par och tre ensamma revirmarkerande vargar. Några av familjegrupperna delas också med våra grannlän.

Den preliminära kartan över vargrevir i Gävleborgs län 2015/2016. Skiss: Länsstyrelsen Gävleborg

Den preliminära kartan över vargrevir i Gävleborgs län 2015/2016. Skiss: Länsstyrelsen Gävleborg

Den preliminära kartan över vargrevir i Gävleborgs län 2015/2016. Skiss: Länsstyrelsen Gävleborg

Ett större antal

2014/2015 landade rovdjursobservationer på 4,7 länsegna familjegrupper. Den siffran ökade under 2015/2016. Då noterades 6,5. I länet observerades också 1,5 revirmarkerande par och tre ensamma revirmarkerande vargar. Totalt rör det sig runt 65 individer, med felmarginal, enligt Länsstyreslen.

- Tanken är att man ska få med alla vandringsvargar och alla revirmarkerande par, men vi brukar egentligen aldrig prata om antal. När det kommer till licensjakt handlar det om familjegrupper, säger Sara Sundin, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen.

Vargstammens utveckling

Det förändringar som skett under året handlar om nya revir. Bland annat i Krogvattnet, ett revir som delas med Jämtland och Härjedalen. Där har Länsstyrelsen observerat ett vargpar som ska ha träffades under hösten 2015.

-Där förväntar vi oss en föryngring, säger Göran Vesslén, Naturbevakare på Länsstyrelsen i Gävleborg.

Andra nya revir är bland annat Hålnan, söder om Torsåker, som delas med Dalarna. Även där har ett vargpar setts. Vid Lortgro, närmast Sandviken har hanen från Korsån observerats med en ny tik, samtidigt som Korsåtiken går med förra årets valpar i området.

- Vi får under spårsäsong se om det blir två tikar som blir parade eller om en stöts bort, säger Göran Vesslén. 

Göran Vessen, Länsstyrelsen, berättar om rovdjursläget i Gävleborg. Foto: LRF Gävleborg

Söder och norr om Edsbyn ligger Kukumäki-reviret. Där finns indikationer på att familjegruppen plågats av skabb, något som gjort att valparkullen kan ha drabbats.

-Under jakten har man sett spår av skabb på tre av vargarna. Det betyder att den gruppen kan ha minskat, säger Göran Vesslén.

Skabb har dessutom noterats i reviret runt Lingbo, norr om Ockelbo.

Rapporter hjälper

Under rovdjursträffen i Sandviken uppmanade också Länsstyrelsen om att fortsätta med att rapportera in spår via telefon eller inrapporteringssystemet, Skandobs, oavsett om fler eller enstaka spår observerats

- Det som leder inventeringen framåt är tips från allmänheten. Det gör att vi kan plocka dna som för oss är jätte viktigt. Då kan vi följa dessa individer och markera dem. 

Fotnot: *För varg innebär en familjegrupp minst tre vargar i sällskap, varav minst en revirmarkerande.