- Ja, det här känns inte bra men det som EU-kommissionen har avsatt är alltså 150 miljoner euro till stöd för att minska mjölkproduktionen, säger Lotta Zetterlund, ombudsman på LRF Dalarna och LRF Gävleborg.

Syftet är att få en bättre balans mellan utbud och efterfrågan och på det viset hoppas EU-kommissionen på att göra en total minskning i mjölkproduktionen med cirka en miljon ton mjölk. 

Stödet kommer att vara 14 euro per 100 kilo mjölk vilket motsvarar cirka en krona och trettio öre per kilo.