Mötet var en del av Kommungruppslyftet , en nationell satsning som LRF genomför fram till valet  2018 och tanken med arbetet  är att lyfta LRF:s budskap om det gröna näringslivet betydelse och potential i landets alla kommuner.

- Jag kontaktade en av politikerna i Sandviken som tyckte att det var intressant  att få veta mer om hur man driver ett lantbruk. Det utmynnade i att vi ganska snabbt bestämde oss för att ordna en heldag med kommunledningen, säger Anne Eriksson som är ordförande i Sandvikens kommungrupp.

Och för att få en djupare inblick i några av de viktiga producenter som finns i kommunen gjordes bland annat studiebesök i Kungsgården vid Mida Lantbruk och Entreprenad, samt vid Berglunds Bageri – ett unikt bageri som både odlar, skördar, mal, bakar och säljer sitt eget stenmalda mjöl.

-Det här är främst är en dag då vi ska lära känna varandra. Man hinner egentligen bara skarpa lite på ytan men det märks ändå att det finns en lust att lära, vilket är kul. Det finns också en politisk vilja att göra lokala upphandlingar och vi fick veta mer om vilka problem som man stött på inom kommunen och hur vi inom LRF kan jobba för att försöka lösa det inför framtiden, säger Anne Eriksson.

Upplyste om hur kommunen ser ut

Ett annat exempel som Sandvikens kommungrupp lyfte under sin träff  var att på ett pedagogiskt sätt visa kommunpolitikerna hur Sandvikens kommun faktiskt ser ut i idag  när det kommer till livsmedelssäkerhet och hur det skulle kunna se ut om kommunen var självförsörjande inom vissa områden.

- Vi berättade att Sandvikens kommun har 800 mjölkkor och den produktionen räcker till hälften av befolkningen, runt 37 800 personer. På slaktsidan ser det sämre ut. Där räcker det till en knapp fjärdedel, runt 7700 personer. Så här finns det att göra!

Upplysningen skapade på så sätt många diskussioner med eftertanke.

-En politikers viktigaste uppgift är att vara en visionär, att jobbar för framtiden. Det känner jag verkligen att det finns i Sandvikens kommun! Vi vill vara med och påverka och de vill lyssna på oss. Det här är bara början, sa Anne Eriksson.