– Det känns jättekul att folk uppskattar det vi gör, säger Mats Andersson.

Parets resa på gården började för 14 år sedan - då Mats valde att ta över föräldragården - tillsammans med sin fru. Då var företaget litet med 12 hektar åker och drygt 15 dikor. Mats arbetade som anställd snickare för att dryga ut kassan och Liv som lärarresurs, men båda drömde om att få snurr på den egna verksamhet och allt eftersom åren gick började de sakta få gården att växa.

– Vi valde att bygga ett ungdjursstall i egen regi 2008, för att kunna behålla kalvarna vi tidigare hade sålt. Fyra år senare byggde vi ytterligare en stallbyggnad och sen har det rullat på när vi fått tag på mer arrendemarker, berättar Mats Andersson.

– Att vi vågat satsa handlar också om att det finns ett intresse och att vi hela tiden tror på det vi gör. Sen måste man vara envis, fortsätter Liv Andersson.

I dag är företaget ett framgångsrikt lantbruk i bygden med 45 dikor. På gården råder en extremt god ordning och det finns en god förklaring till att utmärkelsen hamnade hos just Mats och Liv Andersson i Simeå.

– Det handlar om att de driver ett företag i ständig utveckling och att de tagit stegen när de haft möjlighet. Det är ett genuint företagande och de två är ett bra exempel på att det finns en yngre generation framgångsrika bönder i länet, säger Maria Jonsson, LRF Gävleborgs ordförande - som var på plats för att dela ut utmärkelsen tillsammans med Lotta Zetterlund, ombudsman på LRF Gävleborg.

Tanken och förhoppningen för gården handlar nu om att fortsätta utveckla företaget och få det att växa.

– Skulle vi få tag i mer betesmarker idag skulle vi nog utöka diko-antalet och bygga fler byggnader på gården, säger Mats Andersson.

Fakta: Årets nötköttsföretag delas ut varje år av LRF Kött på Köttriksdagen, som i år äger rum på Gotland den 9-10 november. Syftet för utmärkelsen är att öka attraktionskraften hos svenskt nötproduktion, uppmärksamma affärsmöjligheterna och lyfta goda förebilder.