Medverkade gjorde också Herman Claesson, chef för bygg- och miljönämnden, samt Andreas Håberg, miljö- och naturvårdshandläggare i Söderhamns kommun.

– Tanken var att vi skulle lära känna varandra och berätta vad vi på respektive håll gör. Det blev också en hel del bra diskussioner, från både medlemar och kommungruppen, berättar Catharina Engblom.

Under träffen informerade Herman Claesson bland annat om vattenskyddsområdena och erbjöd hjälp till de som hade funderingar om vilka regler som gäller. Han berättade också att tillsynen inte är så omfattande inom jordbruket annat än vid direkta anmälningar och det på grund av budgeten. Han menade också att Miljöhusesyn* gör det tryggt och att de därför kunde släppa på arbetsuppgifterna och prioritera annat.

Andreas Håberg, miljö- och naturvårdshandläggare, pratade om kommunens projektplaner, som kommer göras tillsammans med Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund och innefattar vattenprover i Söderhamnsån med tillflöden. Söderhamns kommungrupp passade då på att visa den omfattande markkartering som gjordes 2000, runt Söderalaån och Ålsjön. Andreas Håberg och Herman Claesson visade stort intresserade och samarbetsvilja med LRF i frågorna.

– Det känns positivt inför framtiden för gröna näringslivet i Söderhamn, säger Catharina Engblom.

Mötet hölls i Söderala och arrangerades av kommungruppen.

*Verktyg för egenkontroll på lantbruk.