Kvällen inleddes med att Helena Jonsson berättade om sin gård i Galtås utanför Jönköping och om hur LRF fått möjlighet att träffa statsminister Stefan Löfven under ett möte tidigare i höst.

– Det var ett historiskt besök och hela tio år sedan LRF fick
möjlighet att träffa statsministern. Vi fick en timme där vi kunde ställa alla våra frågor och mötet resulterade i att vi ska försöka ses fler gånger för att få en bättre kontinuitet. Stefan Löfven förstår våra frågor.

Mötet lockade ett 40-tal medlemmar och frågor som dök upp var bland annat hur LRF jobbade med EU-stödet och hur arbetet med livsmedelsstrategin såg ut nu. Helena Jonsson tog också upp problematiken med lavskrikan och hur länstyrelsens beslut i Gävleborg inskränkt äganderätten
på ett oacceptabelt sätt.
– Det ska inte vara ett straff för en skogsägare att ha lavskrikor på sin mark, utan ett kvitto på att man skött sin skog på rätt sätt

Helena Jonsson pratade också om LRFs medlemstapp men att hon trots det såg med förhoppning på framtiden. Rekryteringen av medlemmar har den senaste tiden gått bra.

– Av de medlemmar som tidigare valt att gå ur ser vi att många väljer att komma tillbaka. Men det finns också 300 000 privata skogsägare som inte ännu är med och som har
en stor nytta av att vara medlemmar i LRF. Så våga fråga fler om de vill bli medlemmar!

Johan Sahlin, grisbonde i Kilafors, undrade vilka tre frågor som LRF prioriterade högst idag.

– Jag skulle säga livsmedelsstrategin, övergången till fossilfritt
bränsle samt äganderätt och företagsfrågor, svarade Helena Jonsson.