David Levrén, företagsutvecklare, LRF Gävleborg, du var med vid mötet. Vad diskuterade ni?

– Vi pratade om vad vi ska fokusera på i Gävleborg och hur vi får människor att engagera sig. Det gäller jordbruket, förädlingsledet och hela vägen ut till konsumenterna.

Varför ska vi ha en regional livsmedelsstrategi?
– Den ger möjlighet att sätta tydliga mål för livsmedelsproduktionen och till exempel offentlig upphandling och kan få fler att sluta upp bakom målen. Därmed blir det fler än vi som förstår och talar för vår bransch. Rent praktiskt kan det handla om bättre myndighetskontakter, mindre krångel och nya mötesplatser.

Vad är nästa steg?
– I januari kommer jag att presentera en plan för hur en livsmedelsstrategi bör tas fram. Därefter blir det länsstyrelsen, Region Gävleborg och vi i branschen som får hitta sätt att finansiera arbetet.

När är strategin helt klar?

– De flesta andra regioner har lagt ett–två år på själva framtagandet. Förbättrade förutsättningar och nya affärsmöjligheter kommer inte i ett trollslag bara för att strategin blir klar. Det är en fråga om idogt
arbete.