För det är alla vi bönder, odlare, skogsägare och andra landsbygdsföretagare som får Gävleborg att växa! Vi gör det på gården, i skogen och på fältet. Och vi gör det tillsammans, över hela landet, i alla näringar, i en stark organisation.

Vi vill visa vår uppskattning!

Med ”Månadens medlem” kommer lokalavdelningarna runt om i länet under 2017 att få möjlighet att lyfta en medlem som de tycker gör ett bra jobb och som visar ett stort engagemang inom det gröna näringslivet. ”Månadens medlem” kommer du hitta på vår Facebook-sida, Instagram-konto och på vår hemsida. Vi är stolta över er!

I Gävleborg har Järvös lokalavdelning kommit in med sitt bidrag i februari som är; Eva Mickelmats, Änga, Järvsö.

Motivering: "Eva har lyckats starta upp och driva en ekologisk mjölkproduktion från grunden. Detta under en tuff period med stora investeringar och samtidigt vikande mjölkpriser."