Det var förra året som EU-kommissionen lanserade ett hjälppaket som stöd till Europas mjölkbönder. Totalt handlar det om 500 miljoner kronor euro och för Sveriges del 65 miljoner kronor.

Ansökningstiden är från den 20 februari till den 19 mars 2017 och de som kan söka är mjölkproducenter under 2016 samt de som deltog i ett mjölkkvalitetsprogram det året.

Stödet beräknas på det antal kilo mjölk som producenten levererade eller sålde direkt till konsument i fjol och kommer att bli minst 2 öre per kilo mjölk.

– Pengarna kommer att delas mellan de som sökt stödet och kopplas till hur många kilo mjölk som levererats, säger Mikael Ringsten på Jordbruksverket till ATL.