Ett 20-tal personer kom till mötet och Gävleborgs ordförande, Maria Jonsson, prata om livsmedelsstrategin, regional och nationellt, och tog upp att man under stämman i mars kommer att prova en ny form av motionsgenomgång.

LRF Konsult var inbjuden gäst
Inbjudna under kvällen var bland annat Torbjörn Träff, redovisningskonsult från LRF Konsult, som gick igenom deras nya satsningar; Digital Skogsägare, Digital Bonde och Digital Företagare. Han berättade också om det medlemserbjudande som LRF och LRF Konsult ger medlemmar under året. 

- Under hösten 2017 kommer de medlemmar som tecknar någon av våra digitala tjänster få möjlighet att gå Skogsägarskolan utan kostnad. Kurser har ett värde av 1600 kronor och kommer att hållas i Sandviken, berättade han. 

Frida Larsson och Susan Larsson från LRF Ungdomens riksstyrelse var också på plats. De gick igenom hur riksstyrelsens arbete såg ut, vad ungdomens visioner är och hur deras omvärldsbevakning och lobbyarbete - både i Sverige och utomlands – går till väga. De berättade även om LRF:s utbildningsmatreal, "Bonden i Skolan", där elever och lärare kan få möjlighet att lära sig mer om bondens arbete och varifrån vår svenska mat kommer.

Förändringar under regionstämman
Håkan Johansson, regionchef, rapporterade att nio motioner skulle behandlas under regionstämman vid Bollnäs Folkhögskola i mars och att upplägget i år ser annorlunda ut mot tidigare.

- Den största förändringen är att stämman kommer hållas under dagtid och att vi kommer behandla motionernas yttranden vid ett så kallat motionstorg, sa han.

Styrelsens genomgång
Styrelsen i Gävleborg rapporterade om kommande händelser och fortsatta arbeten.

- Den 21 mars är det dags för en äganderättskväll i Delsbo. Inbjudan kommer komma inom kort, sa Erik Jörmgård.

Catharina Engblom pratade om att man fortsatt kommer satsa på kommungrupperna i länet och belyste vikten av att skicka in valrapporter.

- Jag uppmanar all er som inte skickat in att göra det. Det är viktigt att valrapporterna görs, sa hon.

LRF Ungdomen i Gävleborg redovisade under sin punkt att de hade behandlat många motioner och att de var redo för ungdomens riksstämma. Närmast väntade Norrlandskonferensen i Sundsvall.

- Efter det har vi en del skolbesök på gång där vi ska berätta om vad LRF gör och innan vårbruket drar igång har vi en fältvandring inplanerad, sa Nisse Bratt, ordförande i LRF Ungdomen i Gävleborg.

Kommunikation, ost och livsmedelsstrategi
Lovisa Svenn, kommunikatör för LRF Gävleborg, pratade kommunikation, hur den sett ut under året och vilka projekt som ligger i fokus 2017. Pirjo Gustafsson, företagsutvecklare, puffade vidare för ost-kampanjen och uppmanad fler till att hålla aktiviteter i länet.

- Det finns pengar kvar från förra året.

David Levrén, företagsutvecklare, tog upp hur hans arbete med att ta fram en förstudie kring en regional livsmedelsstrategi sett ut och hur arbetet nu skulle fortlöpa.

-Förstudien togs fram tillsammans med Länsstyrelsen i Gävleborg och det vi behöver göra nu är att få med regionen. Är alla med finns en större chans till bättre samarbetsformer med samtliga inblandade.