LRF Gävleborgs ordförande, Maria Jonsson, inledde stämman med att uppmärksamma att LRF i år firar 100 år. Hon pratade om glädjen kring den nationella livsmedelsstrategin och att man inom Gävleborg jobbar för att få till en regional. Hon tog även upp skogens betydelse för Gävleborg och  att skogsnäringen har stor potential.

- Det talas allt mer om bioekonomi och hur vi ska ersätta den fossila oljan, sa hon.

Inbjuden stämmotalare under stämman var Staffan Nilsson, ordförande i riksorgani­sationen, Hela Sverige ska leva (HSSL). Staffan var under lång tid styrelseledamot i Lantbrukarnas Riksförbund och delade sin tid mellan mjölkgården i Hälsingland och maktens kvarter i Bryssel. 2010 valdes han även som ordf. i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK. 

Under hans stämmotal berättade han bland annat om uppväxten i Hälsingland, inträdet i LRF på 70-talet, framgångar och utmaningar inom den Europeiska jordbrukspolitiken och hur jordbruks- och landsbygdspolitiken har förändrats genom åren.

Ny motionshantering med motionstorg

Under motionshanteringen hade man i år valt att skapa ett motionstorg där fullmäktige fick möjlighet att diskutera motionerna vid olika stationer och komma med nya tilläggsyrkanden, något som många tycket om.

-Det känns verkligen som om upplägget är väldigt uppskattat, sa regionordförande Maria Jonsson.

Totalt behandlades nio motioner och flera av dem skapade diskussion. Motionerna rörde medlemsrabatter, halkbekämpning och rättssäkerhet för djurägare. Motionen om EU-stöd skapade även den samtal. 

- Frågan handlade om det var bra eller dåligt att arrendatorer ska kunna ha mark för att putsa vall för att få stöd, när marken skulle kunna nyttjas av någon som har behov av bete, sa Erik Jörmgård, ledamot i regionstyrelsen.

Av de nio motionerna valde stämman att skicka vidare fyra. Det handlade, halkbekämpning, ersättning för merkostnader orsakade av rovdjursförekomst, EU-stöd och rättssäkerhet för djurägare.

Ny styrelse 

Under stämman fick Maria Jonsson fortsatt förtroende som ordförande. Catharina Engblom tackades av efter åtta år, varav tre år som vice ordförande. Erik Jörmgård valdes om och ny i styrelsen blev Stephanie Cassel Kristoffers, från Järvsö.

LRF Gävleborgs nya styrelse. Från vänster: Stephanie Cassel Kristoffers, Erik Jörmgård, Maria Jonsson, Per-Olof Uhrus, Mia Brodin och Anders Forsbäck. 

Utmärkelser

Under stämman delades fem silvernålar ut. En utmärkelse från LRF som ges som belöning till förtjänta LRF-are som lagt ner ett mångårigt arbete i lokalavdelningen eller på regionnivå. I år tilldelades  Erik Bergstrand, Österfärnebo, Bertil Andersson, Österfärnebo, Lars Norlund, Söderhamn, Göran Rosvall, Ilsbo, Sune Pettersson, Ockelbo (ej närvarande under stämman) en varsin nål.

Årets Lokalavdelning blev Ilsbo med motiveringen "att de gjort mycket insatser med tema, skogsfrågor. Det är ett bra engagemang i en liten avdelning."

Årets Lokalaavdelning blev Ilsbo.

Ung växtkraft

Mona Berglin från Länsförsäkringar delade ut sitt lokala pris, Ung Växtkraft som i år gick till bröderna Daniel och Mikael Olofsson i Kungsgården.