Jan Thorén blev förtroendevald på tidigt 90-tal i det som idag heter Mellanljusnan LRF avdelning. Där satt han som ordförande fram till hösten 2016.

Med sitt stora engagemang i lantbrukets frågor blev han efter ett par år också invald i regionförbundsstyrelsen och under sina sista 10 år i styrelsen var han en stark regionförbundsordförande som med stort engagemang tog sig an de frågor som var viktiga att driva, både för länets och landets lantbrukare.

Jan var också noga med att sätta sig in i frågor som han såg hade påverkan på lantbruksföretagandet. Han värjde sig inte heller för frågor som många andra ansåg som svåra och han hade ett stort engagemang kring bärplockarläger i våra marker som senare gav resultat.

Jans stöd och engagemang för både enskilda medlemmar och grupper av medlemmar, som behövde hjälp att driva sina frågor gentemot försäkringsbolag eller myndigheter, var ofantligt stort.

Under de senare åren lade han mycket tid på rovdjurens påverkan på tamdjurshållningen, både genom motionsskrivande och aktivt handlande.

Jan gillade pressen och pressen gillade Jan! Han var alltid tillgänglig och även om han hade mycket annat som låg på så var det alltid viktigt att lyfta LRFs frågor. Medlemmarna skulle känna medlemsnyttan!

Vi saknar Jan! Det har varit en förmån att få arbetat med honom. Vi kommer att minnas honom som den stora bondeledare han var.

Jan Thorén sörjs närmast av makan Elisabeth samt dottern Therese med familj och sonen Andreas.

LRF Gävleborg/ Lotta Zetterlund