Under dagen diskuterades de gröna näringarna i kommunen och studiebesök gjordes bland annat hos nystartade mejeriet, Åsas Ost i Bro och Bernardssons Gårdskött i Årsunda.

-

Initiativet till att bjuda ut Sandvikens kommunledning