Avelstjuren som är en del av projektet ”Romeo” - ett samarbete mellan LRF, Svenska McDonald’s och Sveriges Nötköttsproducenter - har till syfte att successivt öka den svenska nötköttsproduktionen.

- Folk förstår att det har en stor betydelse att välja svenska produkter på sin tallrik. Det ger en framtidstro inom köttpro­duktion och bra förutsättningar för oss när konsumenterna är medvetna och efterfrågar svenskt nötkött, säger Andreas Modig.

Har redan påbörjat sitt arbete

Viggo Af Conrads har redan fått stifta närmare bekantskap med sina nya fjällor på gården och arbetet med att be­täcka är i full gång.

- I mars väntas de första kalvarna komma till världen och vi ser faktiskt en stor skillnad på Viggo. Han växer på ett helt annat sätt och är redan större än våra andra avelstjurar på gården. Han är bra stambokförd, säger Daniel Modig.

Hur fick de reda på projektet?
- Vi läste om ”Projekt Romeo” i en facktidning och såg att vi låg inom den ramen för att lyckas med att utöka besättningen med minst 20 dikor och därför fanns det en möjlighet att ansöka, berättar Andreas Modig.

Möjlighet att satsa

Tack var Romeo-projektet kommer Annefors Gård framöver att ha möjligheter att satsa på bättre avelsmaterial.

-Vi hade inte valt en sådan här tjur om det här projektet inte funnit och man kan helt klart se nyttan med det i ökad tillväxt på kalvarna. Det var stödpengen som gjorde att vi tog steget, berättar Anderas Modig.

SNP hoppas på fler ansökningar

Totalt ska 100 tjurar delas ut fram till 2018. Idag finns de flesta av dem i den södra delen av landet och på i Sveriges Nötköttsproducenter (SNP) uppmanar man fler att göra en ansökan.

- Vi skulle önska att det var fler tjurar från Mellansverige och norröver. Norr om Dalälven är det inte mer än 5–6 tjurar så vi hoppas att fler ska anmäla sitt intresse, säger Jan Forssell, ordförande i Sveriges Nötköttsproducenter, SNP.