Det var ett 40-tal förtroendevalda som kom till Bollnäs folkhögskola den 5 september.

Inbjuden gäst var Mattias Gotting som inledde träffen med att berättade om hur hans arbete såg ut i Bryssel. 

- Idag är vi fyra personer som arbetar i på kontoret i Bryssel. Många viktiga frågor avgörs där och vi är ett viktigt nätverk som kan ha koll och påverka saker som rör gröna näringen innan de kommer till Sverige, sa han.

Han berättade om hur andra länder jobbar med landsbygdsfrågor i förhållande till Sverige, vad EU åstadkommit under året och om LRFs medlemskap i organisationerna COPA och COGECA som tillsammans representerar mer än 12 miljoner bönder och deras kooperativ från 27 medlemsstater. 

- I Sverige har vi 20 EU-parlamentariker som många inte känner till. Jag tror vi skulle behöva ställa lite högre krav på dem. I Tyskland är man till exempel väldigt duktiga på det.

Livsmedlesstrategin

David Levrén, företagsutvecklare på LRF Gävleborg och LRF dalarna, berättade om hur arbetet med den regionala livsmedelsstrategin går och på vilket sätt man - tillsammans med Länsstyrelsen i Gävleborg och region Gävleborg - arbetar för att nå bästa resultat.

- Jag har läst igenom ett tiotal strategier ter som gjorts på andra LRF-regioner och intervjuat olika personer. Vi har också påbörjat arbete ihop med Länsstyrelsen och Region Gävleborg.

Jobba grönt

Under sommaren har Stina Ernstsson från LRF Ungdomen gjort ett gediget arbete med att ringa drygt 500 medlemmar runt om i hela Gävleborg, för att få in fler mailadresser. Arbetet resulterade i många bra samtal och ett uppdaterat medlemsregister.

Stina berättade samtidigt om LRF:s satsning, Jobba Grönt.

-Tanken med projektet är att sprida kunskap om jord, skog och trädgård och vi riktar oss till de som inte haft kontakt med vår näring.

Stina Ernstsson berättar om LRFs satsning, Jobba Grönt.

Under hösten kommer Stina också att besöka fler skolor runt om i länet för att berätta om vilka möjligheter som finns inom det gröna näringslivet.

- Hör gärna av er om ni vill att jag ska komma och ge er information, uppmanade hon.

Projektet riktar sig till högstadier och gymnasieelever.

Årets lokalavdelning och Vi i LRF

Illsbo lokalavdelning berättade under kvällen om hur det kändes att bli utnämnd till Årets lokalavdelning, om arbetet i lokalavdelningen och hur de starta en lyckad studiecirkel för unga som ville ta motorsågskörkort. 

Anders Forsbäck, ledamot i regionsstyrelen, passade på att berätta om Facebook-gruppen "Vi i LRF". Att han utsetts av styrelsen som moderator och att han skulle delta i debatten och bevaka våra frågor.

- Alla medlemmar kan vara med i gruppen och diskutera så gå gärna in och ansök om att få vara med i gruppen för att debattera.

Årsmöten, motioner och valet 2018

Styrelsen uppmanande också till att skriva motioner till nästkommande stämman som kommer hållas i Bollnäs den 14 mars. Att skrivelserna måste vara inne före den 15 december för att kunna behandlas och att styrelsen gärna kunde komma ut och prata på olika årsmöten om så önskades.

Håkan Johansson, regionchef, berättade om LRFs visioner inför valet 2018 och hur satsningen inför vecka 39-40 såg ut i år. 

Lotta Zetterlund, ombudsman, berättade om hur kommungrupperna jobbade och att man under hösten skulle anordna utbildningstillfällen i kommunikation.

Rekordbra skogsdag

Avslutningsvis berättade Mia Brodin, ledamot i styrelsen, om skogsdagen i Bollnäs, som anordnades tillsammans med Mellanskog den 2 september. Drygt 750 personer hade gjort ett besök, vilket var rekord.

-Det var jättetrevliga och entusiastiska människor vi fick träffa, sa hon.