- När vi fick höra kriterierna kändes det extra roligt då vi är inte så stor gård, så att vi fick vara med om det gör oss peppade inför framtiden, berättar både Pia och Lars.

På plats för att uppmärksamma - med blommor och diplom - var LRF Gävleborgs ordförande, Maria Jonsson och LRF Gävleborgs ombudsman, Lotta Zetterlund.

- Det är verkligen det bästa uppdraget för en regionordförande när man får komma ut och träffa medlemmar och producenter på gård och kunna visa på bra exempel. Norränge lantbruk är ett viktigt företag för den levande landsbygd och genom sin besöksverksamhet bidrar de till att sprida kunskap om hur mat produceras,  säger Maria Jonsson.

Lars och hans sambo Pia driver idag ett kombinationsföretag med inriktning på nötkött på köttproduktion och entreprenad. Utöver det driver de en gårdsbutik på gården där de säljer sina egenproducerade råvaror och samtidigt jobbar de mycket med besöksverksam­het av skolklasser, nyanlända och öppengårdverksamhet.

- Engagemanget kommer definitivt ifrån att vi har roligt och att vi trivs. När någon kommer med en idé så vågar vi prova och det är viktigt att det vi gör här på gården har en betydelse för de som besöker oss. Att det till exempel ger barnen något att komma ihåg, säger Lars.

LRF Gävleborgs motivering löd: Lars Norlund och sambo Pia Cederblad driver idag ett kombinationsföretag med inriktning på köttproduktion och entreprenad. I gårdsbutiken säljs det som produceras på gården och samtidigt jobbar de mycket med besöksverksam­het av skolklasser, nyanlända och öppengårdverksamhet. Norränge lantbruk är en viktig motor för bygden som bidrar till framtidstro inom de gröna näringarna och genom sin besöksverksamhet hjälper de dessutom till att sprida kunskap om hur mat produceras.”