Pernilla Månsson, funktionsansvarig handläggning EUs jordbrukarstöd skriver på hemsidan:

"Lantbrukare som har åtagande för någon av de ekologiska produktionsformerna ska odla spannmål och proteingrödor med sikte på god skörd och grödorna ska tröskas eller ensileras. Oljeväxter ska odlas med sikte på god skörd och tröskas. Vi får signaler om att den blöta sensommaren och hösten ställt till det och gör att många lantbrukare inte kommer åt att skörda sina skiften med spannmåls, protein och oljeväxtgrödor. 

Länsstyrelsen kan dock göra ett mindre villkorsavdrag eller inget avdrag alls om villkorsfelet beror på särskilda skäl så som extremt väder i form av regn under skördeperioden."

Meddela länsstyrelen snarast om du har problem att skörda!

För att minimera risken för att du ska få eventuella avdrag på utbetalning av ditt åtagande för ekologiska produktionsformer på grund av oskördade arealer, som beror på regnandet, ber vi dig skicka in en skrivelse där du anger skiftesbeteckning och areal på de skiften som du inte kunnat skörda. Skicka in skrivelsen så snart som möjligt och glöm inte att ange kundnumret!

jordbrukarstod.gavleborg@lansstyrelsen.se

Har du frågor är du välkommen att kontakta Pernilla Månsson, funktionsansvarig handläggning EUs jordbrukarstöd, Länsstyrelsen Gävleborg.

pernilla.mansson@lansstyrelsen.se tel. 010-225 14 44