Strategin kommer tas fram tillsammans med LRF Gävleborg, Länsstyrelsen och Region Gävleborg och beräknas pågå till och med 2018.

- Arbetsgruppen har inledningsvis sammanfatta hur vi tänker kring vår regionala strategi. Tanken är bland annat att undanröja hinder och skapa möjligheter för livsmedelsföretagen genom att göra det mer tydligt kring vad vi kan påverka och utveckla på kommunal och regional nivå, något jag tror är nyckeln till en riktigt bra strategi, säger David Levrén, företagsutvecklare på LRF Gävleborg.

Planer för dialogmöten

Under hösten och vintern är det även dags för dialogmöten i alla länets kommuner.

-Det ska bli spännande att se hur diskussionerna går när vi kommer ut i kommunerna, säger David Levrén.

Styrgruppsmöte på LRF-kontoret

Under hösten har den regionala livsmedelsstrategins styrgrupp träffats för att diskutera arbetet och för att prata kommunikation kring strategin i Gävleborg. Medverkade gjorde Lars Sjödin, regiondirektör på Region Gävleborg, Veronica Lauritzsen, länsråd på Länsstyrelsen Gävleborg, Håkan Johansson, regionchef på LRF Gävleborg och LRFs regionordförande, Maria Jonsson.

-Mötet blev lyckat! Det är tydligt att vi gör det här arbetet tillsammans och att vi är överens om varför det behövs en regional livsmedelsstrategstrategi, sa Maria Jonsson, regionordförande för LRF Gävleborg.