Här kommer några exempel på aktiviteter och reportage som uppmärksammades i länet:

Styrgruppsmöte om den regionala livsmedelsstrategin

Det blev ett lyckat styrgruppsmöte på LRFs kontor i Sandviken när arbetet kring den regionala livsmedelsstrategin diskuterades tillsammans med Lars Sjödin, regiondirektör på Region Gävleborg, Veronica Lauritzsen, länsråd på Länsstyrelsen Gävleborg, Håkan Johansson, regionchef på LRF Gävleborg och LRFs regionordförande, Maria Jonsson.

Mötet hölls för att följa upp arbetet och för att prata kommunikation kring strategin i Gävleborg.

- Det är tydligt att vi gör det här arbetet tillsammans och att vi är överens om varför det behövs en regional livsmedelsstrategstrategi, sa Maria Jonsson, regionordförande.

Lavskrikan kunde inte stoppa avverkning

Den 6 oktober kunde vi rapportera att Lars-Göran Mårtenssons vunnit målet om lavskrikan. Skogsstyrelsen kan därmed inte stoppa avverkningen utan måste ta hänsyn till äganderätten och egendomsskyddet i grundlagen när den fattar beslut. Det säger Mark- och miljödomstolen. Nyheten spreds snabbt och rapporterads i media över hela landet.

Gårdsbesök hos fårproducenter

I juli månad gjorde riksdagspolitikern Elin Lundgren (S) en rundresa i länet för att träffa producenter inom det gröna näringslivet. Under vecka 39-40 publicerade vi intervjun med Elin.

Temat för dagen är produktion, närproducerad mat och den regionala livsmedelsstrategin. Gårdsbesök gjordes hos lammproducenterna Lotta Wallberg och Hans Bruun i Ljusdal och i Järvsö berättade Monica Björklund, som driver restaurangen på Stenögård, om sin verksamhet.

Elin Lundgrens tyckte dagen var givande och en utav de saker hon tog med sig av besöket i Ljusdal var bland annat hanteringen av kadaverkostnader vid rovdjursangrepp. 

- Det kan ju bli ganska mycket pengar och en avgift som så klart är ganska tråkig att betala när man har stora förluster av att ha förlorat sina djur. Det är en sak jag vill ta med mig till härifrån och titta vidare på.

Möte om den regionala livsmedelsstrategin

Vi berättade också att arbetet med den regionala livsmedelsstrategin i Gävleborg är igång på allvar. Nu planeras det för dialogmöten i alla länets kommuner och LRF Gävleborg intervjuade Berit Löfgren, enhetschef på Länsstyrelsen i Gävleborg, David Levrén, företagsutvecklare, LRF Gävleborg och Anna Backlin, projektledare på Region Gävleborg.

Månadens medlem

Vi uppmärksammade "Månaden medlem" på sociala medier och via LRFs hemsida som i oktober månad utsågs av Enånger/Njutånger lokalavdelning. De hade utsett Johnny Andersson som de tycker är en förebild för det gröna näringslivet. 

När det blåser, regnar och är kallt är det bra med samförstånd och samarbete över gränserna. På bilden: Helene Åkerlind (L) och Inger Källgren Sawela (M).

Kommungruppsaktivitet med Gävle kommunpolitiker

Gävle kommungrupp tog i vecka 39 med kommunpolitikerna, Helene Åkerlind (L) och Inger Källgren Sawela (M) på gårdsbesök i Valbo där de besökte köttproducenterna Olsims i Alborga och Jordnära Produkter, ett lantbruksföretag med inriktning på potatis- och grönsaksodling. Odlingen på gården är ekologisk och har varit certifierad av KRAV sedan 1986. På Lundbrogården odlas potatis, morötter och rödbetor. Alla produkter lagras och förpackas på gården. Packeriet är RIP- och SMAK-certifierat. Dagen avslutades sedan på Mycklegården i Valbo med lunch.

- Sedan vi hade ett möte med Helene Åkerlind och Inger Källgren Sawela på Sandsnäs i våras har allt varit positivt. Det här mötet kändes också väldigt bra, säger Rolf Stigsson, ledamot i Gävle kommungrupp.